lørdag 20. oktober 2012


O, grubl ei over hva der ei kan endres... 
-Henrik Ibsen-

Hva om og hvis er ord som lett skaper gnisninger i deg selv.
Det nytter ikke å tenke på denne måten, da kommer man lett inn i et negativt tankemønster.
Det som har skjedd kan man ikke endre på, se fremover det er der du har innflytelse.

Du kan ikke velge hva som skal skje, men til en viss grad har du påvirkning ut i fra valgene du tar. og du velger selv hvordan du ser på ting som skjer.
Hvem er du og hva ønsker du deg ut av livet?
Hvis du klare å finne en indre ro og en mening med tilværelsen din er det lettere å finne "lykkefølelsen".
For å klare dette er det noe grunnleggende behov som må dekkes. 

Maslow som blir omtalt som den humanistiske psykologiens far har laget en behovspyramide som han mener må ligge til grunn for å kunne realisere sine mål.

Maslow mente ikke at behovene på lavere nivå alltid behøvde tilfredsstilles fullt ut.
Rekkefølgen behøvde heller ikke alltid å tas like bokstavelig.
Behovene varierte etter hvilken alder menneskene var i. 
Teorien har blitt så "populær" fordi den så selvinnlysende virker riktig.


De mest sentrale begrepene i Maslows teori er kreativitet og selvrealisering. Det som er enestående med mennesket er at hver og en av oss kan skape noe. Han mente at evnen til kreativitet var et av menneskets adelsmerker.
 Menneskets mål for å realisere seg selv var å følge sine drømmer og bruke sine evner, og være trygg på seg selv, finne seg selv. Ikke lenger gå og lure på hvem er jeg egentlig? Hva er mine evner god for? Et selvrealisert menneske lar seg ikke knekke av livets problemer, men overvinner de og modnes og utvikler seg av det.


Ved ønske om å skape noe f.eks. en endring i livsførsel, skaper vi oss et mål. Når vi har nådd målet vil ønske om et nytt mål oppstå. På denne måten er vi som mennesker i stadig endring og søken. 
Ved å se hvordan vår endring i livsførsel påvirker andre mennesker vil ønske om å holde dette vedlike komme automatisk.

Ved å vise interesse for andre mennesker med et smil eller et hyggelig hei får man masse positivt tilbake.
Var med min mor til butikken en dag, på veien møtte vi en eldre dame som gikk tur med hunden sin.
Jeg smilte til henne og fikk et hyggelig hei tilbake.
Min mor kommenterte at hun aldri noensinne hadde opplevd at noen hadde hilst på henne på vei til butikken, hun er forholdsvis nyinnflyttet. 

Dette forteller meg at måten du møter medmennesker på uansett om du kjenner dem eller ikke, er det du får tilbake.
Prøv å tenk over hva slags inntrykk gir jeg egentlig når jeg møter andre, hva kan de lese ut fra ansiktet mitt, er jeg imøtekommende eller avvisende?
Hva slags inntrykk ønsker jeg å gi?


Smil til mennesker du møter på din vei og du får masse smil tilbake.
Med smil og hyggelige tilbakemeldinger kommer også eget velvære og mer energi.

søndag 23. september 2012

Hvorfor skal du egentlig gå rundt å være glad når alt i deg protesterer.
Jo rett og slett fordi du fortjener det.
Det er mye lettere å takle utfordringene livet byr på med et lyst sinn.
Vi trenger alle oppmerksomhet og tilbakemeldinger fra andre rundt oss for å eksistere.
Positiv oppmerksomhet som kommer pga din positive holdning er med på å bygge deg opp.

Tenk deg en vektskål der du legger på både de positive og de negative konsekvensene ved en endring.
Det er du selv som velger hva som skal veie tyngst.
De fleste av oss prøver å styre unna personer som sjelden har noe annet enn negativitet å tilføre.
Ønsker du å være en person man styrer unna?

En av Murphys lover sier:
"Overlatt til seg selv har ting en tendens til å gå fra galt til verre."
Hvorfor skal vi da overlate dette til seg selv, du kan gjøre noe med det din egen måte og tenke på.
Du KAN snu negativ tenkning til positiv. 


Ved å se muligheter istedenfor hindringer blir man automatisk mer effektiv.
Bekymringene blir mindre, du vet det finnes en løsning det er bare å få øye på den.
Etterhvert skjer dette automatisk, det er kun trening i endring av tankegang som skal til.

Hver gang du kommer i en situasjon der du tenker negativt, stopp opp.
Tenk, hva er det som gjør at jeg tenker på denne måten, hvilke andre muligheter har jeg til å se på det som nettopp skjedde. Bruk tid på det, sett rett og slett av litt tid til deg selv. Gi deg selv muligheten til å bli den beste utgaven av deg selv.


Skulle det skje en "katastrofe", nullstill deg og se på det som en ny start.
Fokuser på din egen sinnstilstand. Ikke la ytre påvirkninger styre livet ditt. Det er likevel din egen sinnstilstand og hvordan du velger å se på en situasjon som oppstår, som sier noe om hvem du er.
Hvordan ønsker du å framstå overfor andre mennesker? Dette er det kun du selv som bestemmer. 

Men hvem ønsker vel å fremstå på en slik måte at andre skygger banen fordi man øser ut negativitet.

I enhver situasjon har vi flere valg, velg på en måte som får deg til å føle deg vel.
Andre mennesker vil automatisk fange opp dette og du fremstår som en person som er behagelig å være sammen med.
Negative tanker eller sinne har sjelden noe å tilføre deg eller andre, annet enn enda mer negativitet.
Se etter det beste i andre mennesker, da er det og lettere og finne fram det beste i seg selv.

Denne uken vil at du skal styre unna energityvene, de som sjelden eller aldri har noe annet enn negativ tankegang å tilføre livet ditt.
Oppsøke det positive og legg merke til hvilken påvirkning dette har på deg.
Tenk så over hva du ønsker å tilføre livet, og jobb mot dette.

lørdag 15. september 2012

Hvor mye du selv er villig til å legge i det har mye å si for om du lykkes med endring i tankemønsteret.
Det skjer ikke av seg selv bare ved å lese blogginnleggene mine.
Dersom du ikke er motivert for å endre tankemønster kan det lett bli til at du saboterer for deg selv.
Det er viktig og ta et skritt av gangen. 
Dersom det stormer mye rundt deg for tiden blir det lett til at du jobber i motvind. Finn roen i deg selv.

Det er ikke det at du skal gå rundt og late som om alt er fint og bra dersom det ikke er det.
Poenget er å lære seg å dra positive erfaringer utfra i utgangspunktet  negative erfaringer.
Vi lærer av våre feil, og hvis vi i tillegg klarer å være takknemlig for lærdommen dette gir oss vil du fort se hvilken  ressurs dette er.

Ved ønske om endring blir du fort klar over de negative konsekvensene og knytter disse til handling/atferd.
Det er de negative handlingene ved en atferd som kan motivere.
Hvis du tenker som så: "Jeg har et "problem" jeg ønsker å bli kvitt" har du kommet fram til en erkjennelse som igjen fører til at du ønsker å endre atferd.
Eksempel på dette kan være ønske om å bli kvitt overvekt, i seg selv en positiv handling. Hvis du da spiser noe du vet du ikke burde er dette en negativ handling. Ved å bli klar over denne kan du endre mønster og lære av dine feil og motivasjonen opprettholdes.

Ta små skritt, øv på en ting om gangen, som f.eks oppgaven jeg ga i forrige blogginnlegg.
Har du  prøvd dette? Ved å smile på en litt tung dag, ble du da i bedre humør?
Litt etter litt vil dere kunne merke hva dette gjør med deg, og merke endring i hvordan andre mennesker ser på deg. Merke hvordan din egen positive handling påvirker andre mennesker på en positiv måte. 

For å nå målet er det viktig å kunne mobilisere seg selv til å begynne med. Etterhvert vil dette være noe som kommer av seg selv, nettopp fordi du ser hva dette gir deg og de rundt deg.
Uvaner er ikke så veldig vanskelig å bli kvitt hvis vi klarer å se for oss målet underveis. 
En av de sterkeste kreftene vi mennesker har er ønsket om å utvikle seg og vokse som menneske.
Hvis du tror du kan så kan du, du snubler kanskje litt underveis men det gjør ingenting. Da er det bare å reise seg på nytt og jobbe videre mot målet.

Det er ikke tankene dine som bestemmer over deg, det er du som bestemmer over tankene.
Hvis du er inne i en negativ tankerekke så fokuser på noe annet.
Negative tanker avler negative tanker og har ingen ting for seg.
Se for deg målet, hvordan livet vil bli med en positiv hverdag.

Oppgaven denne gangen i tillegg til å fortsette å smile selv om du kanskje ikke har en helt god dag, er å gjøre noe fint for noen andre.
Gi kompliment, smil til mennesker du ikke kjenner, si noen hyggelige ord til kassadamen i butikken eller den/de som står sammen med deg i køen på butikken.
Mulighetene til å gjøre noe som får hverdagen til å føles bedre for et annet menneske er mange, og utbytte du får av å glede andre på denne måten er masse positivitet tilbake som igjen gagner deg.

Siden oppgaven er som den er denne gangen, benytter jeg sjansen til å legge ut linken til en side jeg har på Facebook, målet for den siden er å gjøre hverdagen hyggelig for andre mennesker. Vi trenger alle å minnes på dette iblant.

https://www.facebook.com/pages/Lets-Care/360475157311063

Lik gjerne og del både blogg og side.

lørdag 8. september 2012

MOTIVASJON OG MESTRING.
For å få til endringer i livet vårt må vi ønske det.
Da trenger du motivasjon og et ønske og tillit til at du kan  mestre dette.

Du trenger et ønske om atferdsendring for å bli motivert.
Se inn i deg selv og tenk hva slags signaler gir jeg omverdenen ved å være den personen jeg er.

Kanskje tenker du ikke selv over hva slags signaler du sender videre, se rundt deg.
Hvilke personer i din omgangskrets motiverer deg,  og hvorfor motiverer de deg.

Når det gjelder ønske om å mestre en endring så kan du sammenligne dette med den gangen du lærte å sykle,  husk, du ga deg ikke uansett hvor mange ganger du falt. Satte deg opp igjen og prøvde på nytt til dette var noe du mestret. Kjenn på følelsen dette ga deg.

Hvorfor bør du begynne med positiv tenkning:
  1. Du vil få til mer. Tror du at du kan er sjansene for å lykkes mye større.
  2. Positivitet avler positivitet, du vil tiltrekke deg mennesker som tilfører deg positive energier.
  3. Hvis du er løsningsfokusert istedenfor problemorientert er det mye lettere å få fullført det du har  bestemt  deg for.
  4. Med en positiv innstilling er det mye lettere å se det positive i de rundt seg.
  5. Livet blir mye morsommere og koseligere hvis du omgir deg med smil og glede.
  6. Det vil være lettere å komme i kontakt med nye mennesker med en positiv innstilling da man tiltrekker seg folk med smil og glede. Dette vil igjen falle tilbake på deg selv ved komplimenter fra andre pga din positive innstilling som igjen vil gi deg en bedre selvfølelse. 


Har lyst til å gi dere en liten oppgave til å begynne med bare så dere kan prøve og se selv.
Er du trist og lei så prøv med et smil og positive tanker.
Det er bevist at man også blir glad av å smile ikke bare smiler fordi en er glad.
Bruk positive tanker og positive ord så skal du se at det positive gror.